Rudnik Sitarjevec – eden najstarejših slovenskih rudnikov

Mesto Litija se ponaša z eno najdaljših kontinuiranih poselitev na Slovenskem, čemur je botrovala njena lega ob reki Savi in rudno bogastvo v neposredni okolici. Arheološke izkopanine odkrivajo, da je bilo območje današnjega mestnega središča in hriba Sitarjevec poseljeno že pred več kot 4 tisoč leti. Tradicija rudarjenja na današnji priljubljeni izletniški točki Litijanov, hribu Sitarjevec, izhaja že iz prazgodovinskih časov. Rudnik Sitarjevec uvrščamo med najstarejše rudnike na Slovenskem. Rudarska dejavnost je s krajšimi prekinitvami trajala vse do leta 1965.

Rudnik Sitarjevec lahko tudi obiščete

Več informacij na facebook strani rudnika

Rudnik Sitarjevec Litija

DOŽIVITE RUDNIK V SRCU SLOVENIJE

Pusti komentar

Vaš E-poštni naslov ne bo objavljen.